DESIGN AND COMPLETION ENGINEERING

INŽENJERING LEŽIŠTA

 • Testiranje bušotina, simulacija ležišta.
 • Procjena resursa i upravljanje ležištima.

IZVEDIVOST PROJEKATA

 • Tehno-ekonomske studije.
 • Financiranje projekta i financijsko planiranje.
 • Primjena najmova za istraživanje i eksploataciju.
 • Studije utjecaja na okoliš.
 • Analiza rizika.

EKSPLOATACIJA RESURSA

 • Bušenje, završno proizvodno opremanje, oprema za bušotine.
 • Niskogradnja i površinski cjevovodi.
 • Obrada fluida.
 • Vodoopskrbni sustavi.
 • Podzemno skladištenje.

NADZOR I ODRŽAVANJE

 • Provjeravanje/dijagnostika, remont, obnova bušotina.
 • Praćenje parametara eksplatacije.
 • Fizio-kemija, praćenje čestica, mikrobiologija.
 • Kemijska inhibicija.

INOVATIVNI PROIZVODI I PROCESI

 • Završno proizvodno opremanje bušotina otpornih na koroziju.
 • Proizvodne obloge od fiberglasa.
 • Optimizirani procesi čišćenja obložnih cijevi/završno proizvodno opremanje.
 • Ugradnja kamera i optičkih senzora u spust.
 • Kemijsko ubrizgavanje u spust.
 • Remont linije za odvod otpadnog fluida.
 • Oprema za proizvodnju.

NOVA POSTROJENJA

ISTRAŽIVANJE RESURSA I EKSPLOATACIJA

 • Proizvodnja i ubrizgavanje svih vrsta fluida: pitke i industrijske vode, ugljikovodika, termalne i geotermalnog fluida (para, vruća voda), kondenzata i otpadnof fluida.
 • Cijelokupni dizajn i projektiranje podzemnih i nadzemnih radova.
 • Bušenje/završno proizvodno opremanje bušotina, ugradnja i povezivanje opreme za proizvodnju, puštanje postrojenja u pogon.
 • Nadzor radova ili projekt po sistemu ključ-u-ruke.

OPTIMALNA EKSPLOATACIJA RESURSA

 • Optimizacija resursa niskog prinosa radi zadovoljavanja varijacije i povećanja potražnje korisnika.
 • Dizajn i provedba kombiniranih međuspremnika i jačanje distribucijske mreže.
 • Podzemna proizvodnja i slanje opreme do postojeće bušotine, u osjetljivoj okolini.
 • Nadzor radova ili projekt po sistemu ključ-u-ruke.

POSLOVANJE/USLUGE

SIGURNOST, NADZOR PREVENCIJE I ODRŽAVANJE

 • Praćenje performansi bušotine/ležišta i površinske opreme.
 • Kontrola kvalitete fluida. In-situ kemijski tretman.
 • Dijagnostika oštećenja i remont
  • Uklanjanje i zamjena pumpi i završne proizvodne opreme
  • Obnova i stimulacija bušotina
  • Održavanje teške opreme
 • Nadzor radova ili projekt po sistemu ključ-u-ruke.

TEHNOLOŠKE INOVACIJE

NOVI KONCEPTI ZA PREVENCIJU KOROZIJE

 • Oblaganje ruka obložnim cijevima od fiberglasa.
 • Bez sidrenja spremnika. Postavljanje u sloboni ovjes ili modeli za kompresiju/tenziju sa slobodnim prstenom.
 • Dulji životni vijek bušotine. Jednostavna zamjena podstava od fiberglasa. Kemijska inhibicija spusta putem prstena.

MLAZNI ALATI S KLIZNIM SAPNICAMA I BRTVENICE NA NAPUHIVANJE

 • Čišćenje oštećenih cijevi, završne proizvodne opreme i otvorenih dijelova rupa; uklanjanje blata tijekom bušenja.
 • Kombinirani sustav mehaničkog čišćenja i/ili hidrauličnih mlaznih funkcija u bušotinama pod tlakom kojim se upravlja s površine, ušteda na vremenu putovanja.
 • Jednozonske i višezonske proizvodne bušotine; testiranje ispitivanje formacije u zatvorenim i otvorenim rupama, primjena vertikalnih bušotina.
 • Povećana pouzdanost i fleksibilnosti. Visoke membrane (armirana guma i sendvič strukture).
 • Large contact area and improved adherence.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

VIŠENAMJENSKE BUŠOTINSKE KONTROLNE LINIJE

 • Inhibicija korozije i naslaga kamenca pomoću kemijskih inekcija u spust.
 • Servisiranje savitljive kolone uzlaznih cijevi; instalacija spusta, inspekcija zavinutih i horizontalnih bušotina telemetrijom i kamerama; kombinirani hidraulični/električni/optički prijenos; bušenje uskih rupa.
 • Visoka vlačna čvrstoa protiv kolapsa i eksplozija pritiska; stalno praćenje integriteta.