Program „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“

/Program „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“
­

“Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu”

Program „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“

Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam predstavljaju doprinos Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške ka smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi. Važan cilj mehanizama je i jačanje bilateralne suradnje između zemalja donatora i država korisnica. S

redstva predviđena kroz financijske mehanizme sukladna su prioritetima koji su definirani u desetogodišnjoj strategiji Europske unije, EUROPA 2020, s ciljem doprinosa rastu i stvaranju novih radnih mjesta, borbe protiv nepovoljnih klimatskih promjena i razvitku obnovljivih i održivih izvora energije, kao i smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti.

Temelj za uspostavu financijskih mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućuje sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sukladno Sporazumu svaka država članica EU ima pravo pristupanja Europskom gospodarskom prostoru što joj omogućava korištenje sredstava financijskih mehanizama. Island, Lihtenštajn i Norveška su kroz financijske mehanizme u proteklih dvadeset godina (1994. – 2014.) dodijelili ukupno 3,3 milijardi eura za financiranje različitih projekata u zemljama EU.

Republika Hrvatska u razdoblju financiranja 2014. – 2021. na raspolaganju ima 103,4 milijuna eura (56,8 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Udio nacionalnog sufinanciranja iznosi 9,8 milijuna eura, čime ukupna raspoloživa sredstva dosežu vrijednost od 113,2 milijuna eura.

Brošura

Trgovačko društvo GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. je sa upraviteljem programa MRRFEU u studenom 2023.g. potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt :

„Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“

Projektni cilj je izrada Studije geotermalnog potencijala geotermalnog polja Zagreb i šireg područja te izrada Elaborata o rezervama za povećanje rezervi geotermalne vode.

Ukupno troškovi 452.200,00 €
Bespovratna sredstva 200.000,00 €
% sufinanciranja 44,23%
Vlastito sufinanciranje 252.200,00 €
% vlastitog sufinanciranja 55,77%

Kratki opis projekta :

Tvrtka GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. ima dozvolu za eksploataciju vode na geotermalnom polju Zagreb, površine 54 km2 na kojem je izrađeno 13 bušotina, od kojih su trenutno dvije u proizvodnji. Geotermalno polje grije od 1981. godine Športsko-rekreacijski centar Mladost te skladišta u bolnici Novi Zagreb, a od 2018. godine i Kineziološki fakultet. Namjera nositelja projekta je izgraditi infrastrukturu za grijanje buduće Nacionalne dječje bolnice na lokaciji Blato, za tvrtku MC Plus d.o.o. na lokaciji Lučko i na lokaciji Mladost, za grijanje studentskih domova Stjepan Radić i studentskog kampusa u sklopu KIF-a.

U poslovnom planu naše tvrtke je i korištenje ohlađene vode nakon predaje toplinske energije u dječjoj bolnici za potrebe Termi Zagreb, čija gradnja je planirana zapadno od bolnice. Radi podržavanja tlaka u ležištu i zadovoljenja ekoloških kriterija ohlađena voda će se vraćati u ležište. Traženi proizvodni kapaciteti vode novih potrošača su veći od 100 l/s, što prelazi iznos potvrđenih i vjerojatnih rezervi vode P1+P2 kategorije. Potrebna dokumentacija za koju se traže sredstva odnosi se na izradu Studije geotermalnog potencijala u cilju povećanja kapaciteta za prihvat novih potrošača.

U sklopu Studije izvršit će se proba utiskivanja vode u buduću utisnu bušotinu Sava-1 i analizirati testovi interferencije između bušotina KBNZ 1A i 1B, Mladost-1, -2 i Mladost-3 te bušotine Sava-1. Nakon dobivanja rezultata ispitivanja izraditi će se 3D model za proizvodno/utisnu simulaciju, koji će biti opisan u Studiji. Radi priključenja novih potrošača, na studijskom nivou izraditi će se tehnička dokumentacija za infrastrukturu grijanja/hlađenja i spoja na sustav daljinskog grijanja: bolnice, studentskih domova, pogona tvrtke MC Plus d.o.o., campusa KIF-a i Termi Zagreb te za infrastrukturu (ugradnja cjevovoda) od bušotine Sava-1 i sustava Mladost.

Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Nositelja projekta te ni na koji način ne može se smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene

Postupci nabave Nositelja projekta GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o.

PREDMET NABAVE: Usluga izrade tehničke dokumentacije geološko geofizičke studije geotermalnog potencijala geotermalnog polja Zagreb

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NF/01/2024

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.02.2024. do 12,00 sati

Poziv na dostavu ponude – link

Dokumentacija o nabavi – link

Prilozi:

Odluka o odabiru ponude – link

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za studiju – link

PREDMET NABAVE: Usluga izrade elaborata o rezervama geotermalne vode eksploatacijskog polja „Geotermalno polje Zagreb“

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NF/02/2024

ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 20.02.2024. do 14,00 sati

Poziv na dostavu ponude – link

Dokumentacija o nabavi – link

Prilozi:

Odluka o odabiru ponude – link

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za elaborat – link

Prilog Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda – elaborat – link

POZIVNICA NA RADIONICU

U Zagrebu, 26.03.2024. godine

Poziv na radionicu

Iskorištavanje geotermalne energije na području grada Zagreba

Poštovani,

GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. kao nositelj projekta „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“ poziva Vas na radionicu na temu: Iskorištavanje geotermalne energije na području grada Zagreba.
Projekt „tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Radionica će se održati u Zagrebu, 5. travnja 2024. godine u Zagrebu, Slavonska Avenija 1c, 2. kat, s početkom u 12:30 sati.
S poštovanjem, DIREKTOR: Željko Jurilj

GALERIJA SA RADIONICE

NOVOSTI

GPCIP HRT prilog na regionalnom dnevniku od 10.06.2024.

GPCIP HRT prilog na regionalnom dnevniku od 10.06.2024.
Copyright HRT

13. lipnja 2024.|EEA|

Završna konferencija projekta

Galerija slika sa završne konferencije projekta „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“- referentni broj 62 održane 10.lipnja 2024.
13. lipnja 2024.|EEA|

Zagreb aktivira svoj geotermalni potencijal

Geotermalnu energiju koristi sustav na koji su spojeni objekti u Sportskom parku Mladost [Izvor: Grad Zagreb / sportskiobjekti.hr]

Geotermalni potencijal grada Zagreba iskorištava se svega 5 do 10 posto, kaže dekan RGN fakulteta Vladislav Brkić i […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Zagreb ima ambiciozne planove za korištenje geotermalne energije

Zagreb je već više od četiri desetljeća svjestan svojih bogatih izvora geotermalne energije, otkako su otkrili toplu vodu ispod površine grada. Iako trenutno koriste samo mali dio kapaciteta tih izvora, planiraju značajne promjene. Rudarsko-geološko-naftni fakultet […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Geotermalno grijanje će se proširiti u Zagrebu, Hrvatska – thinkgeoenergy.com

Nakon rezultata studije koja pokazuje veliki potencijal za geotermalnu energiju u Zagrebu, Hrvatska, u tijeku su planovi za proširenje postojećeg geotermalnog sustava grijanja.
Postojeći geotermalni sustav grijanja u Zagrebu, Hrvatska, uskoro će se proširiti kako bi […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Zagreb će dobiti termalno jezero i lječilište: ‘Bit će poput vulkanskog grotla za kupanje’

U Zagrebu je geotermalna energija otkrivena prije više od četiri desetljeća, a poznato je da grad leži na bogatim izvorima ove obnovljive energije. Ipak, samo mali dio kapaciteta trenutno se koristi
 

Kako bi se to promijenilo, […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Veliki planovi za korištenje geotermalne energije na području Zagreba

U Zagrebu je topla voda otkrivena prije više od 4 desetljeća otkada je poznato da se Zagreb nalazi na bogatim izvorima geotermalne energije. Međutim, samo se mali dio njihovog kapaciteta zaista i koristi. Kako bi […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Zagrebačke studente uskoro će grijati geotermalna energija

Nova studija otkrila je primjetno veći geotermalni potencijal Zagreba
Oko 4800 studenata koji su smješteni u objekte Studentskog doma Stjepan Radić od listopada će grijati geotermalna voda, istaknuto je na završnoj konferenciji projekta ‘Izrada tehničke dokumentacije […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Zagreb će dobiti termalno jezero i lječilište: Evo gdje će se nalaziti

U Zagrebu je geotermalna energija otkrivena prije više od četiri desetljeća, a grad leži na bogatim izvorima ove obnovljive energije.

Ipak, samo mali dio kapaciteta se trenutno koristi. Kako bi se to promijenilo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet je […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Zagreb će dobiti termalno jezero i lječilište

Ipak, samo mali dio kapaciteta se trenutno koristi. Kako bi se to promijenilo, Rudarsko-geološko-naftni fakultet je pripremio potrebnu dokumentaciju za dobivanje dozvola za izgradnju bušotina, objavio je Radio Sljeme, a prenosi tportal.

Bazeni Mladost, atletski stadion i […]

12. lipnja 2024.|EEA|

Poziv na završnu konferenciju projekta

GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. kao nositelj projekta
poziva Vas na
ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA
„Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“- referentni broj 62

koja će se održati u ponedjeljak, 10. lipnja 2024. godine […]

08. lipnja 2024.|EEA|

Jurilj: “Imamo velike planove za korištenje geotermalne energije na području Zagreba!”

Geotermalna energija – Foto: Radio Sljeme / Radio Sljeme

Geotermalna bušotina ispred Mladosti, samo je jedna od zagrebačkih bušotina koja je itekako iskorištena. Mreža je to od 54 kvadratna kilometra velikog geotermalnog izvora na području našeg […]

05. travnja 2024.|EEA|

Neiskorišteni potencijal geotermalne energije u Hrvatskoj

Zbog komplicirane regulative i visokih početnih ulaganja geotermalne elektrane nisu u potpunosti zaživjele u Hrvatskoj osim u Velikoj Glinici kod Bjelovara koja je jedina geotermalna elektrana u Hrvatskoj. No zbog sve viših cijene energenata u svijetu u fokus investitora ponovno dolaze izvori energije na koje ne utječu globalne neprilike.
05. travnja 2024.|EEA|

Poziv na radionicu Iskorištavanje geotermalne energije na području grada Zagreba

Poštovani,

GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. kao nositelj projekta „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb“ poziva Vas na radionicu na temu: Iskorištavanje geotermalne energije na području grada Zagreba.

Projekt „tehničke dokumentacije […]

26. ožujka 2024.|EEA|

U Zagrebu održana uspješna konferencija o geotermalnoj energiji

Poslušaj ovaj članak:

Konferencija je bila u organizaciji studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u sklopu Studentskog Ogranka Američke Asocijacije naftnih geologa

Zagreb, točnije Rudarsko-geološko-naftni fakultet je bio domaćin važnog događaja u području obnovljivih izvora energije – konferencije o geotermalnoj […]

12. ožujka 2024.|EEA|

Primjena geotermalne energije u Hrvatskoj pruža goleme potencijale

Izvor: Mike Goad / Pixabay

Budući stručnjaci već se sada moraju upoznati s izazovima energetske tranzicije
Obrazovanje stručnjaka u području rudarstva, geologije i naftnog rudarstva, ali i bilo kojeg drugog područja energetike danas je, u doba energetske […]

07. ožujka 2024.|EEA|

Konferencija o geotermalnoj energiji u ožujku

Konferenciju o geotermalnoj energiji priprema Zagrebački studentski ogranak Američkog udruženja naftnih geologa (AAPGZG).

Trodnevni stručni skup ponajviše je namijenjen studentima, ali i svima koje zanima područje geotermalne energije.

Prvi dan skupa (četvrtak, 7. ožujka) bit će ponajviše posvećen predavanjima domaćih […]

06. veljače 2024.|EEA|

Zanima li vas geotermalna energija?

Obrazovanje stručnjaka u području geologije ključno je u doba energetske tranzicije kao globalnog izazova. Cilj Zagrebačkog studentskog ogranka Američkog udruženja naftnih geologa (AAPGZG) je povezati mlade talente sa znanstvenicima i istraživačima i potaknuti tvrtke, male […]

05. veljače 2024.|EEA|

Uskoro dva međunarodna studentska događaja na RGN fakultetu

Republika Hrvatska je bogata geotermalnom energijom koja se dovoljno ne koristi iako ima velike potencijale. Naime, geotermalni gradijent u Republici Hrvatskoj je za 60% veći u odnosu na europski prosjek, stoga su studenti RGNF-a pokrenuli […]

02. veljače 2024.|EEA|