GPC INSTRUMENTATION PROCESS (GPC IP)

je društvo za proizvodnju geotermalne vode, savjetovanje i usluge koje je 1989. godine osnovala skupina stručnjaka s iskustvom u istraživanju i proizvodnji podzemnih fluida (podzemne vode, ukljikovodici, geotermalna topla voda i izvori pare), s ciljem promicanja novih tehnologija za bušenje/završno proizvodno opremanje/proizvodnju.

 • Aktivnosti društva sastoje se od sljedećih područja inženjeringa i usluga:
 • Bušenje i završno proizvodno opremanje bušotine;
 • Inženjering rezervoara i procjena resursa/zalliha;
 • Uspostavljanje/tesiranje ležišta, simulacija ležišta i upravljanje resursima;
 • Istraživanje, praćenje, nadzor i održavanje proizvodnih pogona;
 • Remont oštećenih bušotina i završno proizvodno opremanje;
 • Servisiranje savitljive kolone uzlaznih cijevi;
 • Obrada otpada, smanjivanje i odlaganje;
 • Kemijsko sprječavanja korozije/nakupljanja kamenca/mikrobioloških oštećenja;
 • Studije izvedivosti i financijsko planiranje;
 • Ispitivanja utjecaja na okoliš;
 • Pravni/institucionalni aspekti upravljanja resursima.

Uz inženjering i usluge, GPC je razvio specifične R, D i D akcije usmjerene na:

Tehnologije bušenja/proizvodnje

 • Mlazni alati za uklanjanje kamenca s obložnih cijevi/završne proizvodne opreme i obnovu proizvodnog i ubrizgovnog kapaciteta bušotina.
 • Kontinuirano kemijsko ubrizgavanje bušotinskih cijevi i kontrolnih linija.
 • Razvoj rješenja za savitljive kolone uzlaznih cijevi za cementiranje bušotina i primjenu pri usmjerenom bušenju kroz uske otvore.
 • Membransko volumetrijsko crpljenje („balon pumpa“).
 • Zbrinjavanje/tretiranje linija za otpadne fluide (odvajanje plina/tekućine, filtiranje čvrstih tvari, hlađenje otpadne vode/fluida za bušenje, smanjivanje plina).
 • Tehnike obrade blagom kiselinom.

Završno proizvodno opremanje bušotina

 • Koncept antikorozivnih bušotina s kombinacijom čeličnih obložnih cijevi i obloga od fiberglasa sa slobodnom prstenom.
 • Brtvenice na napuhivanje za testiranje/završno proizvodno opremanje/proizvodnju.

Kako bi osigurali tehnički pouzdan i isplativ završetak projekta, unutarnja struktura namjerno je zadržala lakoću i otvorenost prema stranim znanstvenim i industrijskim savjetnicima i partnerima. Ova fleksibilnost omogućuje nam da na određeni cilj usredotočimo potrebnu konceptualnu i industrijsku stručnost i znanje te financijsku podršku koja se rijetko susreće u jednoj tvrtki, neformalne radne skupinae/zajedničke pothvate, kad god je potrebno, u prijedloge po sistemu ključ-u-ruke.

Patenti

Sedam patenata (Francuska, Europa, SAD) koji traju do danas, vezano za ispusne kontolne linije te linije za kemijsko ubrizgavanje, koncept antikorozivnih bušotina, mlazne alate s kliznim sapnicama, multifunkcionalne kabele, brtvenice na valjsko tlačno napuhavanje, membranske volumetrijske (balon) pumpe, jedinice za zbrinjavanje/tretiranje otpadnih fluida (u tijeku).