projekt

Terme Zagreb

Projekt TERME ZAGREB

Prema programu Terme Zagreb sastoje se iz 9 glavnih prostornih sklopova
(hotel, zabavni centar, trgovine, restorani, fitness centar , wellness i beauty centar, rehabilitacijsko medicinski centar, zatvoreni i vanjski bazeni …).

Ukupna građevinska bruto površina je oko 110 000 m2 , a struktura sadržaja je takva da pokriva sve sadržajne grupe za širok profil korisnika različitih dobnih skupina.

U prostornom smislu cilj je ovog projekta objediniti javne sportske, rekreativne i zdravstvene sadržaja uz obale rijeke Save u zonu javnog korištenja te time povećati kvalitetu života i rada u Zagrebu.

3D vizualizacija projekta Terme Zagreb

Galerija projekta Terme Zagreb

PDF – arhitektura i dizajn projekta TERME ZAGREB

ELFA – projektni partneri

Elfa Islandska kompanija , eksperti za geotermalne projekte sa 50+ godina iskustva.